สพร.15 อย. รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน)
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สนใจสมัคร สแกน QR Code ที่ภาพข่าว หรือ คลิกลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJZTPvq9mDCr64K5cpVKq8DloSIQsABAZ4KHshjL03gQOWJw/viewform

 

 


ว้นที่ข่าว : 19/02/2567
ปิดหน้าจอ