ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างแอร์

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  จำนวน 17 คน ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 11/6/2564 15:01:13
ส่งต่อให้เพื่อน