ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร. 15 อย. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 18

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 18 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1 จำนวน 12 คน


ว้นที่ข่าว : 21/5/2564 16:40:56
ส่งต่อให้เพื่อน