ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร. 15 อย. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1 จำนวน 21 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา


ว้นที่ข่าว : 18/5/2564 11:26:46
ส่งต่อให้เพื่อน