ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 2 สาขาช่างฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ว้นที่ข่าว : 16/5/2564 11:36:37
ส่งต่อให้เพื่อน