ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ส่งเสริมศักยภาพของช่างพร้อมรับงานอย่างมั่นใจ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
สพร.19 เชียงใหม่ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ส่งเสริมศักยภาพของช่างพร้อมรับงานอย่างมั่นใจ
--------------------------------
13 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) จัดประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ และช่างอิสระที่ยื่นหนังสือขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 2 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมิน ในวันนี้ (13 พ.ค.2564) เป็นครั้งที่ 10/2564 ได้กล่าวว่า สพร.19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ให้แก่ช่างเครื่องปรับอาการและช่างไฟฟ้า ตามความประสงค์ของช่างที่ได้เข้ามายื่นหนังสือขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อที่เตรียมพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะฝีมือ และมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้งานของช่างชะลอตัว  ซึ่งสพร.19 เชียงใหม่ พร้อมที่จะส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19  และมาตรการ D-M-H-T-T-A  (Distancing – เว้นระยะห่าง Mask Wearing – สวมหน้ากาก Hand Washing – หมั่นล้างมือ Temperature – ตรวจวัดอุณหภูมิ  Testing – ตรวจหาเชื้อ Application ThaiChana - ใช้ไทยชนะ หรือหมอชนะ) คัดกรองผู้ประเมินหรือกรรมการ และผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย การบันทึกประวัติ การจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และจุดให้บริการเจลล้างมือ 
นางณฐมน กล่าวต่อไปอีกว่าผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุการรับรอง 5 ปี พร้อมบัตรประจำตัวผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า และช่างเครื่องปรับอากาศได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป และขอเชิญชวนช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า) ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก  ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(แบบ คร.10 ) ได้ทาง ID line : 19CM หรือ E-mail : 19license@gmail.com หรือโทรศัพท์สอบถาม 06 1283 7110 ,0 5312 1002-3 ต่อ 117  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ
#รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand

ว้นที่ข่าว : 14/5/2564 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน