ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
5 พฤษภาคม 2564  นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 9/2564 เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 คน ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัว สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดการประเมินความรู้ความสามารถโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19  และมาตรการ D-M-H-T-T-A มีระบบคัดกรองผู้ประเมิน(กรรมการ)และผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย การบันทึกประวัติ การจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และการบริการเจลล้างมือ 
Distancing – เว้นระยะห่าง
Mask Wearing – สวมหน้ากาก
Hand Washing – หมั่นล้างมือ
Temperature – ตรวจวัดอุณหภูมิ
Testing - ตรวจหาเชื้อ
Application ThaiChana - ใช้ไทยชนะ หรือหมอชนะ
ขอเชิญช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า) ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก  ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(แบบ คร.10 ) ได้ทาง ID line : 19CM หรือ E-mail : 19license@gmail.com หรือโทรศัพท์สอบถาม 06 1283 7110 ,0 5312 1002-3 ต่อ 117  
#รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand

ว้นที่ข่าว : 5/5/2564 16:04:54
ส่งต่อให้เพื่อน