ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.4 รบ. ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

20 เมษายน 2564  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ จากสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 12 คน


ว้นที่ข่าว : 20/4/2564 11:08:25
ส่งต่อให้เพื่อน