ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สระแก้วจัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

วันนี้ (9 เม.ย. 64) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดประเมินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ที่ประกาศเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะจำนวน 15 คน ทั้งนี้การประเมินได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เช่น การตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อขอยื่นได้ที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 037 261 627


ว้นที่ข่าว : 9/4/2564 14:20:27
ส่งต่อให้เพื่อน