ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม

16 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับแรงงานใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน รวมจำนวน 100 คน ฝึกอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566 และ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 - 21 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัคร


ไฟล์แนบ :