ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

14 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

               ในวันที่ 13 พ.ย. 2566 กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ได้รับการประสานงาน ให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ โดยมี ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสถานที่และความพร้อมในการยื่นเอกสารขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545