ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ (ภาคความสามารถ) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความสามารถ  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าผู้รับเหมา และพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ