ไทย

การแสดงผล.

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ณ บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

4 ก.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
วันที่ 4 สิงหาคม 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ณ บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1. การจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ฝึกยกระดับฝีมือ/ฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ)
2. การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก (ฝึกเตรียมเข้าทำงาน/ทวิภาคี)
3. การส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4. การส่งลูกจ้างเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
5. การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการเงินกู้ยืมกองทุนฯ และประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. ติดตามผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครบ 5 ปี เพื่อแนะนำวิธียื่นคำขอในการรับรองความรู้ความสามารถใหม่