ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

2 ก.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 19 คนและสามารถรอรับบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ทันที ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร