ไทย

การแสดงผล.

+
-

การรับรองความรู้ความสามารถ

24 ส.ค. 2566 10:43:01 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ประเมินความรู้ความสามารถให้กับบุคคลทั่วไป  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร