ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 ส.ค. 2566 12:07:00 พิมพ์หน้านี้

...

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 11 คน พร้อมทั้งส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัว แอปพริเคชั่นรวมช่าง และทราบผลการประเมิน แล้วรับบัตรประจำตัวและหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในวันเข้ารับการประเมิน ฯ โดยมี นายไพรัช อ่อนคำพา ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ ชั้น 1 ตึกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...