ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

11 ส.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 23 คน