ไทย

การแสดงผล.

+
-

สงขลาเปิดฝึกอบรมสุขอนามัยและการประกอบอาหาร

1 มิ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 1 มิถุนายน 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับบริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอริ่ง จำกัด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา สุขอนามัยและการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 (18 ชั่วโมง) ให้กับผู้ที่จะปฏิบัติงานครัวบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน บริษัท ปตท.สผ. จำกัด จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานครัวฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึก ณ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ สพร.12 สงขลา