ไทย

การแสดงผล.

+
-

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

1 มิ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

31 พ.ค.66 เวลา 11.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพคนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน