ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 8/2566

30 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท ปาล์มฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด

2. บริษัท เคเอส รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

3. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เฟล็กซิเบิ้ล แพ็คเกจจิ้ง จำกัด