ไทย

การแสดงผล.

+
-

สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ นอกสถานที่ ให้กับแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาอาชีพที่อาจเเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

29 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ นอกสถานที่ ให้กับแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาอาชีพที่อาจเเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ณ โรงงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 10 คน ผ่าน 10 คน โดยผู้ผ่านการประเมิน สามารถรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถภายในวันเดียว ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย