ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ขับเคลื่อนแผนกำลังคนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

29 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26นบ.) เผยว่า วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จำนวน 9 คน โดยทั้งหมดได้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-testing  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี และทดสอบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

          สำหรับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี