ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างไฟฟ้า

29 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เผยว่า วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26นบ.)  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แก่ แรงงานทั่วไป และแรงงานจากสถานประกอบการต่างๆ  ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาดังกล่าว จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในการเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และสามารถดำเนินการต่ออายุล่วงหน้า  30 วัน