ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ จับมือเครือข่ายเร่งทดสอบฝีมือช่างไฟฟ้าก่อนส่งเข้าขั้นตอนประเมิน

29 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26 นบ.)  เผยว่า วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  สพร.26 นบ. ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำนวน 19 คน ซึ่ง ช่างไฟฟ้าภายในอาคารกลุ่มนี้เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว จะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป(หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าภายใน 30 วัน)

 ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี