ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ จัดอบรม Solar cell

26 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  เผยว่า ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  จัดอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามโครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์  การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย  ตลอดจนสามารถติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  นำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในภาคครัวเรือน หรือภาคเกษตร ได้อย่างถูกต้อง