ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตากออกตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ

26 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตากออกตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม และชี้แจงข้อบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการในการจ้างงานผู้ที่ปฏิบัติงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท ห้าแยกกรุ๊ป จำกัด สาขาแม่สอด
2.บริษัทเมกาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด แม่สอด
3. โลตัส สาขาแม่สอด
4.แม็คโคร สาขาแม่สอด
5.บริษัท มามาโฮมมาร์ท จำกัดแม่สอด