ไทย

การแสดงผล.

+
-

แถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2023

25 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

25 พ.ค. 66 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 โดยมี นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากบริษัทภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

 

งานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10  มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงานที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยมีนายจ้าง สถานประกอบกิจการมาพิจารณาคัดเลือกโดยตรง