ไทย

การแสดงผล.

+
-

พิธีมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ จ.อุบลราชธานี

12 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

8 พ.ค. 66 เวลา 14.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน โดยมี นางสาววัชราภรณ์ มีสารี  ปลัดอำเภอวารินชำราบ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี