ไทย

การแสดงผล.

+
-

รับสมัครฝึกอบรมฟรี !!! เยาวชนอายุ 15 - 25 ปี

21 ก.พ. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครฝึกอบรมฟรี !!! จำนวน 2 หลักสูตร
**ฝึกอบรม 3 เดือน ฝึกในสถาบันฯ วันที่ 26 เมษายน – 22 มิถุนายน 2566 ฝึกงานฯ วันที่ 26 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566 **
- หลักสูตรผู้ประกอบหารไทย
- หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
คุณสมบัติ :
• อายุตั้งแต่ 15-25 ปีบริบูรณ์
• สำเร็จการศึกษา ม.3 , ม.6
• ฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3 เดือน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
จำนวน 2
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2566
สมัครฝึกอบรมได้ที่นี่ : https://forms.gle/mD4kuxryiWucxXUo8