ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ขับเคลื่อนแผนกำลังคนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

20 ก.พ. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 สพร.26 นบ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 718 คน แบ่งเป็น สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) จำนวน 606 คน และ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) จำนวน 112  คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการเรียนรู้ และทักษะวิชาชีพ  ก่อนจบการศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่อไป

สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี"