การแสดงผล

+
-

สนพ.สระแก้วขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2565 พิมพ์หน้านี้

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามจำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๑๘๐ แอมป์ ๒.ชุดเครื่องมือการติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร ๓.ชุดเครื่องมือช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ :