การแสดงผล

+
-

ก.แรงงาน จับมือแกร็บแท็กซี่ พัฒนาสกิลภาษาและบริการ สร้างแกร็บแท็กซี่มืออาชีพ

9 พ.ย. 2565 13:35:36 พิมพ์หน้านี้

...

ก.แรงงาน  จับมือแกร็บแท็กซี่ พัฒนาสกิลภาษาและบริการ สร้างแกร็บแท็กซี่มืออาชีพ

รมว.แรงงาน ส่งเลขานุการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม  และบ.แกร็บ มุ่งพัฒนานักขับเสริมทักษะอาชีพ เข้าถึงสิทธิประกันสังคม สร้างบริการประทับใจ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่างนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวนันทินี  ทรัพย์ศิริ  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม และนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน              โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงานให้เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ       มีสวัสดิการที่ดีการต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว             โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท แกร็บ ประเทศไทย จะร่วมกันผลักดันและส่งเสริมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บในการร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการ GrabAcademy และ DSD Online Training นำร่องจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเรื่องรถไฟฟ้า (EV) ภาษาอังกฤษเพื่อคนขับ ภาษาจีนเพื่อคนขับ และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมสำหรับอาชีพอิสระ รวมไปถึงการอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  เช่น การขับขี่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การบริการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นโอกาสในการสร้างรายได้  ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป หากท่านใดสนใจหลักสูตรอื่นๆ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย กล่าวต่อว่า ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แกร็บยังได้ริเริ่มและพัฒนาสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและสร้างมาตรฐานให้กับการทำงานในรูปแบบใหม่ การผนึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของแกร็บในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์คนขับในประเทศไทย ที่มีส่วนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและศักยภาพแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างหลักประกันในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน