การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จำนวน 1 งาน

23 ก.ย. 2565 พิมพ์หน้านี้

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรม  Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จำนวน 1 งาน


ไฟล์แนบ :ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จำนวน 1 งาน