การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยวิธีคัดเลือก

5 ส.ค. 2565 พิมพ์หน้านี้

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล  (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูควาสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยวิธีคัดเลือก

 


ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ชนะ