การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 12 สาขา

5 ก.ค. 2565 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒ สาขา

 


ไฟล์แนบ :ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒ สาขา