การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

11 พ.ค. 2565 พิมพ์หน้านี้

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์


ไฟล์แนบ :สัญญาเลขที่ 045/2565