การแสดงผล

+
-

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

29 พ.ย. 2564 พิมพ์หน้านี้

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ


ไฟล์แนบ :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง