การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สัญญาเลขที่ 013/2565 ครั้งที่ 1

24 พ.ย. 2564 พิมพ์หน้านี้

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สัญญาเลขที่ 013/2565 ครั้งที่ 1


ไฟล์แนบ :สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ 013/2565 ครั้งที่ 1