การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดฝึกเตรียมเข้าทำงาน 3 หลักสูตร ได้แก่ ช่างแอร์ ช่างตัดเย็บ และผู้ประกอบอาหาร

17 พ.ย. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้