การแสดงผล

+
-

รมว.แรงงาน มอบหมายอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่

12 พ.ย. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...

รมว.แรงงาน มอบหมายอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ (Modern Welding Technology) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ภาคการศึกษาและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านงานเชื่อม จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยีงานเชื่อมในปัจจุบัน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองโดยมี นางจันทิรา สุนทสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองให้การต้อนรับ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อมในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีด้านงานเชื่อม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้านงานเชื่อมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเชื่อม ได้มีพัฒนาขึ้นจากการเชื่อมเดิมที่เป็นแค่งานของอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น กลายมาเป็นโซลูชั่นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาการเชื่อมในงานอุตสาหกรรมนั้นถูกลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่า มีบริษัทหลายแห่งเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการผลิตชิ้นงานต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงแนวโน้มโดยทั่วไปของเทคโนโลยีที่เริ่มมีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การพัฒนาดังกล่าวก้าวหน้ายิ่งขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรงานช่างเชื่อม และส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงงานประเมินความรู้ความสามารถในงานช่างเชื่อม ซึ่งถือเป็นการพัฒนา "แรงงานเศรษฐกิจคุณภาพ" เพื่อรองรับการจ้างงานภายในประเทศ ต่อไป