การแสดงผล

+
-

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ภาคความสามารถ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing Systemn) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2564 พิมพ์หน้านี้

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ภาคความสามารถ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing Systemn) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :