การแสดงผล

+
-

สพร. 19 เชียงใหม่ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 18/2564

24 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...

24 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ประเมินเพื่ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 18/2564 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 16 คน ประกอบด้วยผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่เนื่องจากหนังสือรับรองครบกำหนดอายุ 5 ปี จำนวน 12 คน และผู้ที่ยื่นประเมินครั้งแรก จำนวน 4 คน ผ่านการประเมินฯ ทั้งหมด