การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง)

24 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

                   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้กับพนักงานของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สกลนคร) โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร และจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมต่อไป