การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ วัดฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 พนักงานในสถานประกอบกิจการ ช่างที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ