การแสดงผล

+
-

รับรองความรู้ความสามารถ

20 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
วันที่ 13 สิงหาคม  2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน