การแสดงผล

+
-

สนพ.อจ. ร่วมกับแรงงานจังหวัด ฝึกการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร รุ่นที่ 8

19 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่  16-19 ส.ค. 64 ณ เทศบาลตำบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ