การแสดงผล

+
-

สพร.9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพ สู่ SME 4.0

17 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 7 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (6ชัั่วโมง) จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก