การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

17 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...

16 สิงหาคม 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างบริการรถยนต์ ระดับ1 ของร้านหกิจออโต้ เพื่อพิจารณาขอสอบภาคปฏิบัติและกำหนดวันทดลองทดสอบ สาขาดังกล่าว ณ ห้องประชุม ร้านสหกิจออโต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ