การแสดงผล

+
-

สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ

13 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่เนื่องจากหนังสือรับรองครบกำหนดอายุ 5 ปี ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 9 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545