ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.มหาสารคาม ประเมินความรู้ความสามารถ (License) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ (License) ให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้า นักศึกษา และพนักงานของสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 21 คน โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ สามารถรอรับบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ทันที ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม